Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần 1 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GUD55T/A-K/GUL50W/A-K 18000BTU

Model: GUD55T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU71T/A-K/GUL71W/A-K 24000BTU

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU100T/A-K/GUL100W/A-M 30000BTU

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU140T/A-K/GUL140W/A-M 48000BTU

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU160T/A-K/GUL160W/A-M 52000BTU

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất: 52000BTU

Giá bán: 43.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH18K3HI 18000BTU

Model: GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH24K3HI 24.000BTU

Model: GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3HI 30000BTU

Model: GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3HI 36000BTU

Model: GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3HI 42000BTU

Model: GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3HI 48000BTU

Model: GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ