Điều hòa Casper

1.Điều hoà Casper hàng máy cơ SC

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL32 9000BTU

Model: SC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL32 12000BTU

Model: SC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.750.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL32 18000BTU

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

2.Điều hòa Casper hàng máy cơ LC

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU LC-09TL32

Model: LC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU LC-12TL32

Model: LC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.750.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU LC-18TL32

Model: LC-18TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL32 24000BTU

Model: LC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

3.Điều hòa Casper hàng máy cơ EC

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL22 9000BTU

Model: EH-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL22 12000BTU

Model: EH-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL22 18000BTU

Model: EH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL22 24000BTU

Model: EH-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

4.Điều hòa Casper hàng máy inverter

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL32 9000BTU

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL32 12000BTU

Model: GC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-18TL32 18000BTU

Model: GC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-24TL32 24000BTU

Model: GC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL32 9000BTU

Model: GH-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL32 12000BTU

Model: GH-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-18TL32 18000BTU

Model: GH-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-24TL32 24000BTU

Model: GH-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hoà Casper chuẩn bị ra mắt

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL22 9000BTU

Model: EC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL22 12000BTU

Model: EC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL22 18000BTU

Model: EC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL22 24000BTU

Model: EC-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-12TL25 12000BTU

Model: GC-12TL25

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-09TL25 9000BTU

Model: GC-09TL25

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ