1.Điều hoà Casper hàng máy cơ SC

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL32 9000BTU

Model: SC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL32 12000BTU

Model: SC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.750.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL32 18000BTU

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ