Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều Inverter

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25UAVMV 9000BTU

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35UAVMV 12000BTU

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18.000BTU

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60UAVMV 21000BTU

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25UAVMV 9000BTU

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC35UAVMV 12000BTU

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC71UVMV 24000BTU

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ