Điều hòa LG

1.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12000BTU

Model: V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.650.000 VNĐ

2.Điều hòa LG 2 chiều inverter

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

3.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 13000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000BTU V18ENF1

Model: V18ENF1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 9000BTU V10API1

Model: V10API1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 12000BTU V13API1

Model: V13API1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 18000BTU V18API1

Model: V18API1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều inverter 24000BTU V24API1

Model: V24API1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.800.000 VNĐ