1.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12000BTU

Model: V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.650.000 VNĐ