Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 chiều

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 42000BTU

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V 45000BTU

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V 55000BTU

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 chiều Inverter

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA50AMVM/RZF50CV2V 18000BTU

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA60AMVM/RZF60CV2V 21000BTU

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CV2V 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CYM 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CVM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CYM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 52.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CVM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CYM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 56.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CVM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 58.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CYM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 61.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN71AXV1 28000BTU

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN100AXV1 40000BTU

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 37.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN125AXV1 45000BTU

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN140AXV1 55000BTU

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 2 chiều Inverter

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Model: FVQ71CVEB/RZQ71LV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 46.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 53.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 58.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 63.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR06NV1/RUR06NY1

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR08NV1/RUR08NY1

Công suất: 80000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR10NV1/RUR10NY1

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Model: FVPG10BY1/RU10NY1

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Model: FVPG13BY1/RU13NY1

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Model: FVPG15BY1/RU15NY1

Công suất: 150000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Model: FVPG18BY1/RU18NY1

Công suất: 180000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 nối ống gió

Model: FVPG20BY1/RU20NY1

Công suất: 200000BTU

Giá bán: Liên Hệ