Điều hòa tủ đứng Nagakawa

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU

Model: NP-C28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DH+ 50.000BTU

Model: NP-C50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DHS 28000BTU

Model: NP-C28DHS

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU

Model: NP-C50DHS

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C100DL 100.000BTU

Model: NP-C100DL

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-A28DH+ 28000BTU

Model: NP-A28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DH+ 50.000BTU

Model: NP-A50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28DHS 28.000BTU

Model: NP-A28DHS

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DHS 50.000BTU

Model: NP-A50DHS

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Model: NP-A100DL

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Model: NIP-A30DC

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 24.900.000 VNĐ